AMENZI

Tabelul amenzilor rutiere pentru încălcări ale Regulamentului circulaţiei rutiere conform Codului Contravenţional (Nr. 218 din 28 octombrie 2008, în vigoare din 31 mai 2009)

Articolul

Încălcarea

Amenda ( 1 u.c. = 50 MDL )

228(1)

Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frînare sau în mecanismul de direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare

amendă de la 15 la 20 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare

228(2)

Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulatie rutieră, cu excepţia vehiculelor avînd defectele menţionate la alin.(1), precum şi amplasarea neautorizată pe vehicule a publicităţii

amendă de la 5 la 10 unități convenționale

229(1)

Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor

amendă de la 10 la 20 de unități convenționale

229(2)

Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice

amendă de la 15 la 20 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare

229(3)

Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă în modul stabilit.

amendă de la 5 la 10 unități convenționale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare

230(1)

Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului

amendă de la 5 la 10 unități convenționale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare

230(2)

Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare

amendă de la 25 la 30 de unități convenționale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare

230(3)

Atribuirea unui număr de înmatriculare fals si conducerea cu bună ştiinţă a vehiculului cu un astfel de număr

Privarea dreptului de conducere pe un an

230(4)

Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulaţiei rutiere

amendă de la 5 la 10 unități convenționale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare

230(5)

Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din faţă si a parbrizului vehiculului

avertizare sau amendă de la 1 la 3 unități convenționale

231(1)

Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare

amendă în valoare de 50 de unități convenționale

231(2)

Conducerea vehiculului fără permis de conducere (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului)

amendă de la 50 la 100 de unități convenționale

231(3)

Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce vehicule

amendă de la 100 la 150 de unități convenționale

231(4)

Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permis de conducere de o categorie necorespunzătoare.

amendă de la 50 la 100 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare

231(5)

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are permis de conducere şi care, totodată, este în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, dacă fapta nu constituie infracţiune

Arest pe 15 zile

232(1)

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau actul de înmatriculare de stat a vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă

amendă de 5 unități convenționale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare

232(2)

Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere

avertizare sau amendă de 5 unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare

233(1)

Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe, dacă fapta nu constituie infracţiune

Privarea dreptului de conducere pe trei ani

233(2)

Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe, dacă fapta nu constituie infracţiune

amendă de 150 de unități convenționale sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe o perioadă de 3 ani

233(3)

Actiunile specificate la alin.(1) si (2), in cazul in care admiterea la trafic a conducatorului de vehicul nu prevede obligatia de a detine permis de conducere

amendă de la 75 la 150 de unități convenționale sau pedeapsă sub formă de arest pe termen de până la 15 zile

234(1)

Eschivarea conducătorului de vehicul de la proba de determinare a stării de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, existînd temeiuri rezonabile de a presupune o astfel de stare, dacă fapta nu constituie infracţiune

Privarea dreptului de conducere pe un an sau arest pe 15 zile

234(2)

Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane

aplicarea amendei persoanelor fizice în mărime de la 45 la 50 de unități convenționale;

persoanelor juridice - de la 75 la 100 de unități convenționale.

235(1)

Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă şi a căştii de protecţie a motociclistului

amendă de la 15 la 20 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare

235(2)

Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulaţiei rutiere

amendă de la 15 la 20 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare

236(1)

Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră

amendă de până la 20 unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare

236(2)

Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră

amendă de 30 de unități convenționale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare

236(3)

Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră

amendă de 50 de unități convenționale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare

237

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel

amendă de la 40 la 50 de unități convenționale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare

238(1)

Oprirea în locuri interzise

avertizare sau o amendă de 5 unități convenționale

238(2)

Staţionarea sau parcarea în locuri interzise

amendă de până la 10 de unități convenționale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare

238(3)

Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor

amendă de până la 10 de unități convenționale

239

Nerespectarea regulilor de circulaţie in zonele rezidenţiale

amendă de la 5 la 10 unități convenționale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare

240(1)

Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere si de sens obligatoriu, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, dreptului de depăşire a vehiculelor, a exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă

amendă de la 5 la 10 unități convenționale

240(2)

Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie

amendă de la 25 la 30 de unități convenționale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare

240(3)

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a altor prevederi ale Regulamentului circulaţiei rutiere

amendă de la 5 la 10 unități convenționale

241(1)

Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul

amendă în mărime de la 45 la 50 de unități convenționale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare

241(2)

Neacordarea priorităţii de trecere a vehiculului cu farurile de semnalizare avînd lumina albastră sau roşie si cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim prioritar de circulaţie)

amendă de la 25 la 30 de unități convenționale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare

242(1)

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri

amendă de 40 de unități convenționale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare

242(2)

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri

amendă de 50 de unități convenționale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare

243

Părăsirea de către vinovat a locului în care s-a produs accidentul rutier

Privarea dreptului de conducere pe un an

244

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din Regulamentul circulatiei rutiere, prevăzute la art.237-239 din Cod, care a generat pericolul unui accident de circulaţie

amendă de la 30 la 50 de unități convenționale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare

245(1)

Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie si de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, bicicliştilor, vizitiilor si a altor persoane care se folosesc de drum

avertizare sau amendă de la 5 la 10 unități convenționale

245(2)

Încălcarea regulilor de circulaţie, de către persoanele indicate la alin.(1), care a generat o situaţie de accident de circulaţie

amendă de la 15 la 20 de unități convenționale